O nama

Istorijat

Preduzeće ”Slobodna carinska zonaŠamac, osnovano je i registrovano 1989. godine na osnovu Rješenja SO-e Bos. Šamac. Na osnovu zaključka Izvršnog odbora SO-e Šamac, 1999. godine preregistrovano je pod nazivom Osnovno Državno preduzeće za upravljanje zonom ”Slobodna zona” Šamac, a zatim je 13.07.2006. godine, na osnovu Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik RS” br. 75/04), došlo do promjene oblika organizovanja, tj. naziva u Javno preduzeće, jer je osnovano od strane opštine Šamac.

Najnovija usklađivanja forme preduzeća u skladu sa odredbama člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima (”Službeni glasnik RS” br. 78/11), izvršeno je 30.12.2013. godine, tako da od tog datuma preduzeće posluje pod nazivom Javno preduzeće za upravljanje zonom ”Slobodna zona” društvo sa ograničenom odgovornošću Šamac. Skraćeni naziv preduzeća je JP”Slobodna zona” d.o.o. Šamac. Sjedište preduzeća je u Šamcu, ulica Put srpskih dobrovoljaca bb.

Zbog lokacije na kojoj je smješteno JP ”Slobodna zona” d.o.o. Šamac, kao i zbog samog položaja opštine Šamac, kroz koju prolaze skoro svi važniji putni pravci, koji spajaju Republiku Srpsku sa Srbijom i Hrvatskom, kao i zbog blizine granice sa Evropskom Unijom, jasno je da je lokacija ovog preduzeća izuzetna za razvoj mnogih djelatnosti, od kojih i sama opština Šamac ima višestruke koristi.

Djelatnosti preduzeća:

  1. Održavanje, upravljanje i naplata carinskog terminala;
  2. Vršenje komunalne djelatnosti;
  3. Pogrebna djelatnost;
  4. Poslovi naplate parkinga u naseljenom mjestu Šamac.

Vizija

Vizija Javnog preduzeća ,,Slobodna zona“ je razvoj u pravcu profitabilne i respektabilne kompanije, koja svoje poslovanje bazira na principima održivog gazdovanja, uz stalno unapređenje kvaliteta svojih primarnih djelatnosti. Stalno održavanje i nabavka nove opreme osnova je dugoročnih planova preduzeća.

Misija

xxx